Man kan styre et samfunn på flere måter

  • Ved å benytte såkalt «preken» – å komme med anmodninger og anbefalinger.
  • Ved å ha sanksjoner som innebærer at hvis man ikke gjør handling X, vil virkningene Y inntre.
  • Ved å ha belønning for å gi insentiver til en bestemt adferd.

Det som kjennetegner jussen, er fokuset på sanksjoner. Alle rettsregler har en vilkårsside og en virkningsside. Hvis vilkårene er oppfylt så kan eller skal visse virkninger inntreffe.

Regelutviklere – og samspillet mellom dem

Stortinget: Regler skapes og utvikles som regel gjennom stortinget (lovgiver).

Avgjøringsorganer: Når Høyesterett avsier en dom klargjør de prinsipielle spørsmål, og dommen blir et prejudikat. Det vil si at dommen blir mønsterdannende for fremtiden. Når Helsepersonellnemnda, som er klageorganet dersom man er misfornøyd med det helsetilsynet har vedtatt, har talt vil det på samme måte gi en retning for hva som er rett og galt.

Rettsforskere vil og være med på å påvirke hva som er gjeldende rett til enhver tid. Dette er særlig aktuelt dersom det er et område hvor det ikke finnes lover eller dommer som uttrykkelig løser det juridiske spørsmålet. Nettopp det kan være grunnlaget for at feltet forskes på, for å fylle rettstomrom (også kalt «lakuner»).

standard_IMG_7360_robin_lund_borgarting-robinlund-Borgarting-lagmannsrett

Nyttige lenker

Her finner du nyttige lenker til sentrale institusjoner som bidrar til å utvikle, tolke og anvende regler:

For helseretten spesielt nevnes også