Yrkesetisker retningslinjer for jordmødre

Den norske jordmorforenings (Dnjs) landsmøte vedtok i 2005 å slutte seg til International Confederation of Midwives (ICM)’s «International Code of Ethics for Midwives». Retningslinjene er oversatt til norsk av Faglig etisk utvalg i Dnj.

Retningslinjene Foreningens nettside
Dnj

Yrkesetisker retningslinjer for sykepleiere

Da ICNs nye etiske regler forelå våren 2001, besluttet
forbundsstyret at NSFs yrkesetiske retningslinjer skulle revideres. Retningslinjene ble godkjent av forbundsstyret 18. oktober 2001. 

Retningslinjene Forbundets nettside
NSF

Yrkesetisker retningslinjer for leger

Vedtatt av landsstyret 1961 med endringer, senest 2015.

Retningslinjene Foreningens nettside
Legeforeningen

Yrkesetisker retningslinjer for tannleger

Vedtatt av representantskapet 2011, endret siste gang 2019, med ikrafttredelse 1. desember 2019.

Retningslinjene Foreningens nettside
Tannlegeforeningen

Yrkesetisker retningslinjer for tanntekniker

Hentet fra Norges Tanntekniker Forbund

Retningslinjene Forbundets nettside
Tannteknikerforbundet

Yrkesetisker retningslinjer for psykologer

Etiske prinsipper for nordiske psykologer ble vedtatt av Psykologforeningens landsmøte i 1998. 

Retningslinjene Foreningens nettside
Psykologforeningen

Yrkesetisker retningslinjer for kiropraktorer

Etiske regler for Norsk Kiropraktorforening, vedtatt på landsmøtet 27.10.18

Retningslinjene Foreningens nettside
Kiropraktorforeningen

Yrkesetisker retningslinjer for fysioterapeuer

NFFs yrkesetiske retningslinjer, sist endret av Hovedlandsmøtet i 2019.

Retningslinjene Forbundets nettside
Fysioterapeutforbundet

Yrkesetisker retningslinjer for ambulansepersonell

Hentet fra Ambulanseforbundet i Delta

Retningslinjene Organisasjonens nettside
Delta

Yrkesetisker retningslinjer for farmasøyter

Hentet fra Norsk farmasøytisk selskap. Etiske retningslinjer for farmasøyter er utformet i tråd med intensjonen i Codes of Ethics for Pharmacists, International Pharmaceutcal Federations (FIP) og God apotekpraksis fra Apotekforeningen.

Retningslinjene Organisasjonens nettside
Norsk farmasøytisk selskap

Yrkesetisker retningslinjer for audiografer

Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere i Delta

Retningslinjene Organisasjonens nettside
Delta